Monthly Archives: oktober 2016

Webbdesign och webbpresentation

som följer är en välutvecklad och värd sin del att satsa på i hela produktionsprocessen. För kunden (kunderna) som vill ha en bättre presentation i form av ökad attraktivitet och interaktion, kan man föreslå en starkare visuell erfarenhet av att skapa hemsidor. För kunder som vill göra en bra plats optimering och vill att deras sidor ska vara läsbara för webbläsare kan vi också föreslå kraftfull HTML-sida. Framgången för webbpresentationen beror på en rad andra aktiviteter som kunden är villig att inkludera på webbplatsen. Efter att ha placerats på Internet bland annat erbjuder vi:
• Banner (dynamisk / statisk). Banners är annonser på nätet som placeras på din eller någon annans Internet länk, länken till din webbplats kan hjälpa Internetanvändare att hitta sin väg till dig.
• En profil för utveckling av marknadsföring för sociala nätverk (till exempel göra en Facebook-profil)
• Användning av off-line marknadsföring kanaler för att marknadsföra din hemsida (namnet på din hemsida i tryckt reklammaterial, hemsidan i reklam i traditionella medier som radio och tv, olika reklamkampanjer för att popularisera sidan – dela med sig av reklamartiklar tryckta med namnet på din webbplats.


Lite mer om webben i siffror

• 2 miljarder Internetanvändare finns det på vår planet (nästan vart tredje invånare på vår planet) – 40% är i Asien, 20% i Europa, 10 procent i Nord- och Sydamerika, Afrika 5%, 3% i Främre Orienten och Mellanöstern 2% Australien och Oceanien
• 2 miljarder e-postanvändare (elektronisk post)
• 3 miljarder e-postadress (e-postkonto för en fjärdedel av dem hör till näringslivet
• 270 miljoner webbplatser på Internet, är ett år till den nya 22 miljoner (en ökning med nästan 10%), 60 000 per dag i översättningen
• En tredjedel av .com-domänen, bär nästan lika många nationella domäner (.hr,.uk, .it, .de…), 5% har .net domänen och ett fåtal mindre använder .org-domänen.
• När det gäller sociala nätverk, leder Facebook med över 500 miljoner användare, Twitter är på andra plats med 200 miljoner (den högsta är ”följeslagare” Lady Gaga Twitter 8 miljoner), 150 miljoner är användare av bloggar.

Problemet med att utforma en hemsida för små och medelstora företag

Det är ofta en brist på personal eller tid att genomföra nödvändiga aktiviteter som bidrar till att skapa en hemsida som regelbundet ska uppdateras med nyare information och annat innehåll, eller för att följa loppet av förändringar i företagets verksamhet. För att undvika detta erbjuder vi företag att utforma hemsidan med CMS-system (står för eng. Content Management System) som ger kunden självförvaltning av sidan och möjlighet att ändra innehållet i dem (texter, bilder, etc.). För mindre organisationer, i synnerhet de som har budget för webbutveckling, erbjuder vi ett kontrakt med plats och underhåll på årsbasis till rimliga priser och beräknat antal timmar som passar deras behov.

Skapandet av en hemsida börjar

I det ögonblick man börjar utveckla ett koncept och vill presentera det på Internet. Många företag som kommer till oss med målet att göra hemsida har redan utvecklat grunden själva, dvs. innehåll och syfte, eftersom vissa kunder gärna vill delta i hela processen,- från födelse av idé om att inrätta sidor och ytterligare, att delta i skapandet och genomförandet av planen för att främja   webbplatser. Proceduren att utforma en hemsida börjar övergripande med utformningen av webbplatsen, att de mest grundläggande grafiska elementen (preventiva färger, logotyp, företag) åtföljer den visuella identiteten av företaget. För dem som inte har en stark visuell identitet erbjuder vi ett kvalitetspaket av tjänster för att utforma en UNIK visuell identitet (logotyp).

Inställningen till design indexsidan (home, landing page) och inre sidor görs i samråd med kunden utifrån det grundläggande utarbetandet (alla element och innehåll). Processen avslutas med ett par test av innehållssidor som givetvis går att redigera, varefter de är redo för leverans till kunden. Vi är här för att helt enkelt beskriva den förkortade presentationen själva, som till sin natur är en lång interaktion och kommunikation med kunden, och i genomsnitt är det ca 20 dagar som behövs för en fullständig projektering. För mer komplexa projekt som kräver mer detaljerat arbete och mer tidskrävande förberedelsearbete för planering och genomförande, är vår plan för att erbjuda högsta kvalitet  och kortast möjliga tid som krävs för varje kund för att nå bästa resultat. Även ett litet företag är väldigt flexibla och har oftast ett professionellt, dynamiskt team som odlar individuella ”skräddarsydda” inställningar till varje kund.

Skapa en hemsida & logotype…

Hur kan vi bedöma en hemsidas kvalitet och vilka kriterier måste uppfyllas för en hemsida av hög kvalitet? Låt oss bara nämna några saker som är viktiga, enligt vår erfarenhet av att arbeta med för kunder:

• En hemsida skall vara tydligt organiserad, logisk, intressant, intuitiv och tekniskt korrekt
• Vi måste uppnå det uppsatta målet med tillverkningen av hemsidan (även om detta låter logiskt, är det faktiskt ganska komplicerat och ibland förvirrande). Detta kriterium hjälper till i vårt designkoncept att göra hemsida, om vi vill presentera endast företag (som klient, Internet-användare, för att stärka sitt varumärke eller bara för att informeras) eller om vi vill ge en specifik reaktion: kontakta oss för att omedelbart placera en order eller köpa vår produkt eller tjänst, för att lämna information om att delta i våra PR-aktiviteter (tävlingar, enkäter, forum) …huruvida det är vårt mål att vi kontinuerligt eller periodiskt besöker hemsidor eller webbutiker, portaler, kataloger …)
• Hemsidan ska vara visuellt acceptabel för användaren, väl utformad, lätt att ”surfa” och navigera, och snabb referens.
Forskning visar att den genomsnittliga användaren är på en hemsida i ungefär en halv minut.

Hemsidan ger en presentation av företaget, placerande av produkter, organisationer, idéer, projekt och i själva verket alla typer av innehåll som finns på den och på internet. Hemsida (Eng. web site) är den grundläggande formen genom vilken innehållet presenteras för alla Internet-användare.Vårt företag IDENTUM har mer än 18 års erfarenhet av designprocessen, design och att skapa webbsidor (ofta kallat hemsidor, med ”www” som beteckning). I själva verket är webbplatser ett antal dokument i en särskild form (vanligtvis HTML eller XHTML) som nås via en webbläsare från (Eng. browser). Ofta blandar man ihop begreppen hemsidor (eng. web page) och webbplats (Eng. web site). Den första gäller en sida och en annan på gruppen sidan.